Adwokat

Jakub Montowski

Adwokat Jakub Montowski – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, seminarzysta wybitnego karnisty, Prof. Andrzeja Marka, posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych, w tym spraw karnych o charakterze międzynarodowym (m.in. Europejski Nakaz Aresztowania, wykonanie kary na terenie Państw UE, zabezpieczanie dowodów na terenie Państw UE).

Specjalizuje się ponadto w sprawach rozwodowych (również międzynarodowych),  i sprawach dotyczących podziału majątku.

Adwokat Jakub Montowski występował również w wielu sprawach administracyjnych dotyczących zwrotu wywłaszczonych nieruchomości (w tym odszkodowań za wywłaszczenia).

Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy w Prokuraturze w Bydgoszczy, w latach 2005-2008, a następnie od roku 2008 w indywidualnej Kancelarii Adwokackiej w Bydgoszczy. Biegle włada językiem angielskim i hiszpańskim, jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Obrońców w Sprawach Karnych z siedzibą w Londynie, współpracuje z obrońcami karnymi na terenie całej Unii Europejskiej.

W minionych latach członek Sądu Dyscyplinarnego przy Izbie Adwokackiej w Bydgoszczy.