Radca Prawny

Marzenna Montowska

Marzenna Montowska – jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ( 1975 – 1979 ). Pracę magisterską z zakresu teorii prawa obroniła pod kierunkiem profesora Wiesława Langa.

    Po złożeniu egzaminu radcowskiego w 1982 roku, wykonuje zawód radcy prawnego, specjalizując się w prawie gospodarczym. Świadczy pomoc prawną w zakresie stałej i bieżącej obsługi prawnej licznym podmiotom gospodarczym (przedsiębiorcom).