Kilka słów o Kancelarii...

      Historia kancelarii bierze swój początek w 1924 roku, kiedy Marcin Śpikowski (1894 – 1963), późniejszy wiceprezydent Bydgoszczy i pierwszy zastępca prezydenta Leona Barciszewskiego, rozpoczął praktykę adwokacką, którą kontynuował także w latach powojennych w Zespole Adwokackim nr 1 w Bydgoszczy. Jako adwokat i radca prawny reprezentował miasto w sporach sądowych.

    W 1962 roku ślubowanie adwokackie złożył Andrzej Montowski (1935 – 2018). Jak wielokrotnie później wspominał, wybór zawodu zawdzięczał wpływowi swojego ojczyma, mecenasa Marcina Śpikowskiego. Początkowo prowadził działalność adwokacką w Szubinie, a następnie przez wiele dziesięcioleci w Zespole Adwokackim nr 3 w Bydgoszczy oraz w kancelarii indywidualnej. Brał aktywny udział w pracach samorządu adwokackiego pełniąc różne funkcje w jego organach, za co w 2001 r. został wyróżniony odznaką „Adwokatura Zasłużonym”. Andrzej Montowski cieszył się uznaniem klientów oraz wyjątkową sympatią i szacunkiem ze strony środowiska zawodowego. Jego zawodową domeną były sprawy karne oraz rodzinne. Znany był też z wielkiej pasji łowieckiej, której poświęcił niemal całe życie.

      Obecny zespół Kancelarii to adwokaci : Jan Montowski, Jakub Montowski, Małgorzata Montowska-Czachowska oraz radca prawny Marzenna Montowska.

Adwokat Bydgoszcz