Zespół naszej kancelarii pod kierownictwem radcy prawnej Marzenny Montowskiej, prowadzi obsługę prawną dla przedsiębiorców, która obejmuje zwłaszcza szeroko rozumiane usługi w zakresie funkcjonowania spółek prawa handlowego.

W tym przede wszystkim :

  • doradztwo dotyczące wyboru formy działalności gospodarczej,

  • pomoc w tworzeniu spółki,

  • łączenie, podział i przekształcenie spółek,

  • doradztwo i obsługa w zakresie bieżącej działalności spółek.

      Nadto zajmujemy się sporami wynikłymi na tle prowadzonej działalności gospodarczej, ochroną prawa oraz windykacją należności na drodze sądowej z tytułu zawartych umów bądź roszczeń odszkodowawczych.