PRAWO RODZINNE

 

      Wbrew obiegowym poglądom prawo rodzinne stanowi tyle doniosłą co trudną regulację wymagającą zarówno szerokiej wiedzy prawniczej jak i życiowego doświadczenia. Materia dziedziny prawa, o której mowa jest bowiem utkana nie tylko z nakładających się przepisów różnych działów prawa cywilnego i karnego, ale jakże często również z ludzkich emocji.

      Każdy, kto zajmuje się tą dziedziną stosunków społecznych dobrze wie, z jakimi trudami i obciążeniami wiąże się świadczenie pomocy prawnej w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, w tym ustania małżeństwa, separacji, alimentów, władzy rodzicielskiej czy podziału majątku wspólnego. Stąd, przy tak złożonej i skomplikowanej strukturze prawa, niezbędnym wydaje się każdorazowe skorzystanie z kompetentnej pomocy prawnej, którą od wielu lat świadczy nasza Kancelaria w sprawach: rozwodowych oraz o separację, w sprawach dotyczących pochodzenia dziecka – ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa i macierzyństwa, obowiązku alimentacyjnego, władzy rodzicielskiej oraz stosunków miedzy rodzicami i dziećmi, a także w sprawach związanych z małżeńskim prawem majątkowym, w tym zwłaszcza dotyczących ustanowienia rozdzielności majątkowej oraz podziałem majątku wspólnego uwzględniającym rozliczenie darowizn, nakładów i wydatków.

     Adwokat Jan Montowski, adwokat Jakub Montowski i adwokat Małgorzata Montowska – Czachowska specjalizują się w sprawach rozwodowych. Podczas wielu lat doświadczenia prowadzili sprawy rozwodowe również o charakterze międzynarodowym.

      W ramach świadczonych usług z dziedziny prawo rodzinne,  najczęściej Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach takich jak :

– rozwody, w tym rozwód bez orzekania o winie oraz z orzeczeniem o winie

– separacja

– małżeńskie umowy majątkowe

– podział majątku wspólnego małżonków

– uregulowanie kontaktów rodziców z dziećmi lub dziadków z wnukami

– alimenty ( zasądzenie alimentów, obniżenie alimentów, podwyższenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego )

– zaprzeczenie uznania i uznanie dziecka

– ustalenie ojcostwa lub zaprzeczenie

– ograniczenie oraz pozbawienie władzy rodzicielskiej