Prawo karne

 

      Prawo karne w polskim systemie prawnym nieustannie ewoluuje. Wszyscy się zgodzą z twierdzeniem, iż zbrodnia zabójstwa, występek rozboju, czy też kradzież należą do wysoce społecznie szkodliwych czynów, które w oczywisty sposób powodują interwencję prokuratury, a często w następstwie i sądów. Ostatnie lata naszej praktyki adwokackiej pokazują, iż prawo karne coraz szerzej i agresywniej wkracza w obszary prawa cywilnego, gospodarczego, a ostatnio rodzinnego i administracyjnego. Mało osób zdaje sobie sprawę, że tak błahe w powszechnym odczuciu zachowania, jak np. złożenie „za” małżonka podpisu u listonosza, niesporządzenie w terminie sprawozdania finansowego, kierowanie pojazdem po wydaniu administracyjnej decyzji o cofnięciu uprawnień czy udostępnianie plików za pomocą programów typu peer – to – peer może stanowić przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności (!).

      Nasza Kancelaria poza reprezentowaniem Klientów w sprawach dotyczące przestępstw powszechnych, takich jak wypadki komunikacyjne (art. 177 KK), oszustwa gospodarcze (np.: art. 286 KK), przestępstwa bankowe (np.: art. 297 KK, przestępstwa przeciwko mieniu (np.: art. 279 KK, art. 284 KK, art. 280 KK), czy czyny przeciwko życiu i zdrowiu (np.: art. 148 KK, art. 156 KK , art. 157 KK), ze szczególną atencją śledzi wszelkie zmiany i nowelizacje, także ustaw pozakodeksowych w celu zagwarantowania naszym Klientom obrony dostosowanej do dynamicznie rozwijającego systemu prawa karnego.

      Należy wskazać, że wraz z rozwojem prawa karnego pojawiają się immanentnie z tym związane konsekwencje w postaci coraz częściej pojawiających się aresztów, postanowień o wydaniu Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA), postanowień o zakazie zbliżania się, zabezpieczeń majątkowych ( w tym zabezpieczenia na nieruchomości – hipoteka, pojazdach czy udziałach w spółkach osoby podejrzanej,) itp.

      Nasza wiedza i wieloletnie praktyczne doświadczenia pozwalają pomóc naszym Klientom uniknąć wielu niezmiernie uciążliwych konsekwencji przewidzianych przez ustawodawcę, w tym nade wszystko pozwalają określić optymalną taktykę prowadzenia procesu (sprawy karnej).

          Należy podkreślić, iż nasze Kancelarie uczestniczą również w licznych sprawach karnych z elementem międzynarodowym, współpracując z obrońcami na terenie Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemiec, Hiszpanii, Francji czy Włoch.

     Nasze Kancelarie Adwokackie w ramach ogólnopolskiej i międzynarodowej działalności specjalizują się w pomocy prawnej osobom poszukiwanym przez Policję, Sądy i Prokuratury. Jako że jesteśmy członkami Europejskiego Stowarzyszenia Adwokatów w Sprawach Karnych z siedzibą w Londynie (www.ECBA.org) możemy Państwu zaoferować bardzo szeroki wachlarz profesjonalnych usług z zakresu międzynarodowej pomocy w sprawach karnych.

     Nasze Kancelarie współpracują z szerokim gronem doświadczonych Adwokatów na terenie Polski, jak i całej Europy (stałych współpracowników posiadamy we wszystkich miastach wojewódzkich w Polsce oraz na terenie Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji, Holandii, Belgii, Austrii, Szwajcarii, Włoch, Niemiec, Szwecji, Danii oraz Norwegii).

      Nasze bogate doświadczenie w świadczeniu usług prawnych osobom poszukiwanym przez Policję, Prokuraturę i Sądy, daje nam możliwość pomocy nawet w krytycznych sytuacjach. Jednocześnie pragniemy poinformować, iż znalezienie się np. na liści Komendy Głównej Policji www.poszukiwani.policja.pl nie musi się łączyć z aresztem, i wieloma innymi perturbacjami.

     Poszukiwani przez policję, czy to na Europejski Nakaz Aresztowania, czy też krajowy List Gończy mają szereg gwarancji procesowych wynikających z Kodeksu Postępowania Karnego oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą aktów prawa międzynarodowego, które stosowane w umiejętny i profesjonalny sposób potrafią pomóc w uniknięciu zatrzymania, a nawet w konieczności osobistego stawiennictwa w Prokuraturze/Sądzie.

     Większość spraw jesteśmy w stanie poprowadzić uzyskując od Państwa wyłącznie pisemne upoważnienie do obrony (np. wysłane e-mailem) oraz dane dotyczące sprawy (np. e-mail z Europejskim Nakazem Aresztowania czy też listem gończym), co minimalizuje koszty naszych usług, a Państwu pozwala na oszczędzenie cennego czasu. Nasze doświadczenie pozwala nam również na zweryfikowanie, czy dany Klient jest w ogóle poszukiwany, oraz jeżeli tak, to w jakim charakterze.

      Pracujemy w języku angielskim oraz hiszpańskim.